Echtscheidingsnotaris Gombert
  topleft   topright

 

 

Conflictbemiddeling

Lees meer over conflictbemiddeling

Bij een echtscheiding doet zich vaak een conflict voor. Het is dan van belang dat er open wordt gecommuniceerd tussen de voormalige partners. Conflictbemiddeling door een notarieel scheidingsbemiddelaar is de beste methode om met een blik op de toekomst het voorhanden zijnde conflict aan te pakken. Bemiddeling werkt dan ook erg prettig, omdat hiermee de communicatie op gang wordt gebracht.

Bij een conflictbemiddeling (of mediation) begeleidt notarieel jurist en bemiddelaar mr Gombert de onderhandelingen en laat de beide partijen zelf tot een beslissing komen. Deze wordt dus niet van bovenaf opgelegd, zij helpt partijen om tot een overeenstemming te komen.

Mr Gombert is dan ook de aangewezen persoon om als bemiddelaar te betrekken bij dit proces en zij zal u graag verder informeren hoe zij u hierbij terzijde kan staan.

Neem contact op met notarieel jurist en scheidingsbemiddelaar mr Gombert om verder te spreken over conflictbemiddeling.

Lees meer over conflictbemiddeling

Informatieve links

Scheidingsjurist/mediator echtscheiding
Notarieel jurist Gombert
ouderschapsplan
beeindiging samenlevingscontract alimentatie en echtscheiding
verdeling woning
mr Gombert en mediation
Scheidingsjurist Gombert Haarlem scheidingsbemiddeling
echtscheiding en kinderen
echtscheiding en huis
conflictbemiddeling

 
  botleft   botright