Logo Notaris Gombert
  topleft   topright
 

OVERIGE WERKTERREINEN

De overige werkterreinen van Liesbeth Gombert zijn:

Familierechtpraktijk:
Adviseren op het gebied van samenlevingscontracten, huwelijks-/partnerschaps- voorwaarden, testamenten, nalatenschappen, verdeling na echtscheidingen.

Onroerendgoedpraktijk:
Adviseren op het gebied van overdracht onroerende zaken, hypotheken, nieuwbouw en uitponding, splitsing in appartementsrechten, veilingen. 
  botleft   botright
     
   

Scheidingsjurist/mediator echtscheiding
Notarieel jurist Gombert
ouderschapsplan
beeindiging samenlevingscontract.html

alimentatie en echtscheiding
verdeling woning
mr Gombert en mediation
Scheidingsjurist Gombert Haarlem
scheidingsbemiddeling
echtscheiding en kinderen
echtscheiding en huis
conflictbemiddeling